Ανισορροπία της Κροταφογναθικής άρθρωσης (ΚΓΑ)

Περίπου 40% των νεύρων εγκαταλείπουν το κρανίο μέσω της ΚΓΑ. Αν με οποιοδήποτε τρόπο περιοριστούν αυτά τα νεύρα από μία μη ευθυγραμμισμένη ΚΓΑ μπορεί να…Συνέχεια ανάγνωσης Ανισορροπία της Κροταφογναθικής άρθρωσης (ΚΓΑ)