Ανισορροπία της Κροταφογναθικής άρθρωσης (ΚΓΑ)

Περίπου 40% των νεύρων εγκαταλείπουν το κρανίο μέσω της ΚΓΑ. Αν με οποιοδήποτε τρόπο περιοριστούν αυτά τα νεύρα από μία μη ευθυγραμμισμένη ΚΓΑ μπορεί να προκληθούν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Μπορεί να προκληθούν προβλήματα του κυκλοφορικού και αποκλεισμός του λεμφικού με ψυχολογικές επιδράσεις.

Η συνεχής ένταση στη ΚΓΑ οδηγεί όχι μόνο σε φυσική υπερένταση αλλά και σε ανωμαλίες στην ορμονική και χημική ισορροπία.

Προβλήματα στη ΚΓΑ οδηγούν σε ανισορροπία του PH στο σάλιο το οποίο διαταράσσει με τη σειρά του την ισορροπία της εντερικής χλωρίδας

Κατά τον Dr. John Diamond , M.D. του Valley Cottage , New York , σε διάλεξη του στο Διεθνές Κολέγιο Εφαρμοσμένης Κινησιολογίας «Η ΚΓΑ είναι η πλέον σημαντική άρθρωση του σώματος».

Το BOWTECH μπορεί να συνεισφέρει αποτελεσματικά στην ισορροπία της ΚΓΑ.