Διάγνωση ασθένειας και EFT

Η διάγνωση μίας ασθένειας πολλές φορές συνεισφέρει στην ασθένεια με την έννοια ότι από τη στιγμή που θα ακούσετε τα λόγια αυτά , η αμυγδαλή (συναισθηματικός εγκέφαλος) δίνει σήμα συναγερμού, στέλνοντας σήματα σε όλο το σώμα.

Αν όμως απελευθερώσουμε τα συναισθήματα και το στρες που προκάλεσε η διάγνωση θα ανακουφιστούμε και θα βοηθήσουμε στη θεραπεία μας.

Το EFT βοηθά σε αυτό, γιατί επηρεάζει την αμυγδαλή!