Όροι χρήσης | Προσωπικά δεδομένα

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει των αρχών Διαφάνειας Προσωπικών Δεδομένων στη βάση δεδομένων μας διαχειριζόμαστε μόνο ηλεκτρονικές διευθύνσεις-email και στοιχεία επικοινωνίας τα οποία δεσμευόμαστε να χρησιμοποιήσουμε μόνο για τη δική σας ενημέρωση και δεν πρόκειται να προωθηθούν σε Τρίτους.