Βιωματικό εργαστήριο για τη διαχείριση του άγχους.